Zorgverzekering Studenten

Zorgverzekering voor studenten: een leidraad

Een zorgverzekering voor studenten: algemeen
Als burger van Nederland ben je verplicht om een basisverzekering af te sluiten tegen ziektekosten. Wanneer je ouder bent dan 18 jaar zul je je zelfstandig moeten verzekeren om gebruik te kunnen maken van de diensten van bijvoorbeeld de huisarts, medisch specialist en fysiotherapeut. Je hebt de keuze uit verschillende zorgverzekeraars met bijbehorende poliskenmerken en premiekosten.

Een zorgverzekering voor studenten: de basis verzekering

De basiszorgverzekering behelst het verplichte gedeelte van de zorgverzekering zoals vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Wanneer je je niet verzekert riskeer je een boete. Net zoals jij verplicht bent om een zorgverzekering af te sluiten, is een zorgverzekeraar tevens verplicht om je te accepteren ongeacht je leeftijd of gezondheidssituatie.

De basisverzekering geeft je recht op de volgende zorg: geneeskundige zorg (huisarts, ziekenhuis, medische specialisten en verloskundigen), geneesmiddelen, IVF tot drie behandelingen, kraamzorg, medische hulpmiddelen, paramedische zorg (beperkte fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering), tandheelkundige zorg tot 22 jaar, specialistische tandheelkunde en het kunstgebit, ziekenhuisverblijf en ziekenvervoer per ambulance en zittend vervoer.

Een zorgverzekeringvoor studenten: de aanvullende verzekering
Een aanvullende zorgverzekering is optioneel en het aanbod verschilt per zorgverzekeraar. Aangezien dit type zorgverzekering niet onder de Zorgverzekeringswet valt mag een verzekeraar je ook weigeren. Raadpleeg het acceptatiebeleid van de zorgverzekeraar dan ook goed. 

Voorbeelden van medische kosten waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren zijn: tandheelkundige hulp en anticonceptie vanaf 22 jaar, medische hulp in het buitenland en bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor het gebruik van contactlenzen of een bril.

Een zorgverzekering voor studenten: de polis
Er zijn verschillende keuzes die je kunt maken bij het kiezen van je zorgverzekering, het type polis is hier één van. Je kunt kiezen voor de zogenaamde natura-polis, die waarbij je alleen gebruik kan maken van zorgaanbieders waarmee jouw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Je zorgverzekeraar verrekend in principe de kosten direct met de zorgaanbieder. Wanneer je voor een andere zorgverlener krijg je waarschijnlijk niet altijd een volledige vergoeding, spoedeisende hulp moet echter altijd worden vergoed.

Wanneer je kiest voor een restitutiepolis heb je de vrije keuze waar je behandeld wordt. Je zult dan de rekening van de zorgverlener eerst zelf moeten voorschieten, waarna je meestal het grootste gedeelte vergoed krijgt. Let wel op dat de restitutiepolis vaak wat duurder is. Sommige zorgverzekeraars bieden een combinatiepolis aan.

Een zorgverzekering voor studenten: de kosten
Iedereen heeft een verplicht eigen risico binnen zijn zorgverzekering. Per 1 januari 2010 is dat vastgesteld op €165. Zelf kun je bij je zorgverzekeraar een hoger eigen risico afsluiten om je maandelijkse premie te verlagen wanneer je denkt weinig gebruik te maken van je zorgverzekering. Niet alle zorg valt onder het eigen risico ; zorg via de huisarts, tandarts tot 22 jaar, verloskundige en kraamzorg en bijvoorbeeld gratis bevolkingsonderzoeken vallen niet onder het eigen risico. Het ‘no-claim’ concept werd in 2009 afgeschaft (waarbij je een geldbedrag kon terugkrijgen wanneer je geen ziektekosten had gemaakt), maar in sommige gevallen kun je nog wel een deel van je eigen risico terugkrijgen. Sommige zorgverzekeraars betalen een deel van het eigen risico terug wanneer je bijvoorbeeld deelneemt aan bepaalde preventieprogramma’s of wanneer je gebruik maakt van aanbevolen geneesmiddelen. 

Studenten komen, gezien hun relatief lage inkomen, meestal in aanmerking voor een vergoeding; de zogenaamde zorgtoeslag. Deze toeslag wordt gebaseerd op je toetsingsinkomen en je studiefinanciering valt hier niet onder.

Een zorgverzekering voor studenten: verschillende aanbieders

Het loont absoluut om de polisvoorwaarden en kosten van verschillende zorgverzekeringen zorgvuldig te vergelijken. Hoogtes van premies kunnen aanzienlijk verschillen en ook de welkomstcadeaus (zoals een gratis jaarvoorraad condooms) zijn de moeite waard om te vergelijken. Websites die je kunnen helpen bij je keuze: www.kiesbeter.nl en www.zorgpremiekorting.nl 

Behalve je individueel aansluiten bij een zorgverzekering kun je er ook voor kiezen om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Vaak geniet je dan van een korting op je premie. Op internet zijn verschillende collectieve zorgverzekeringen te vinden en ook veel hogescholen en universiteiten bieden deze aan. 

Je kunt natuurlijk ook altijd wisselen van zorgverzekeraar. Voor de basisverzekering kan dit jaarlijks, voor de aanvullende verzekering ligt dit vastgelegd in de polisvoorwaarden.

Categoriën:

Artikelen
Reageren is niet meer mogelijk.