Studiefinanciering Aanvragen

Studiefinanciering aanvragen: Geld van de overheid om te kunnen studeren

Iedereen weet dat studeren tegenwoordig erg duur is. Collegegeld, kamerhuur, studieboeken en noem het maar op. Gelukkig is daar in Nederland de overheid die een bijdrage levert. Studiefinanciering, in de mond van studenten ook wel ‘stufi’ genoemd, is deels een ‘tijdelijke’ lening van DUO (dienst uitvoering onderwijs). Hiernaast kan een student er voor kiezen om een echte lening af te sluiten. Het aanvragen van de studiefinanciering is niet moeilijk, maar men moet wel goed nadenken over wat aan te vragen en hoe. Hieronder wat extra informatie met betrekking tot het aanvragen van studiefinanciering.

Studiefinanciering aanvragen: Wat is het?


Studiefinanciering kan je aanvragen voor een studie aan het MBO, HBO en de universiteit. In Nederland gaat men er vanuit dat er drie partijen zijn die bijdragen aan de kosten van de studie: de overheid, de student en de ouders. De bijdrage van de overheid staat bekend onder de naam studiefinanciering. De studiefinanciering aan het HBO en de universiteit is geen vrijblijvende aangelegenheid maar is deels een zogenaamde prestatiebeurs. Dit wil zeggen dat als men de studiefinanciering aanvraagt er sprake is van een ‘ tijdelijke’ lening waarbij die wordt omgezet in een gift als er aan een prestatie is voldaan. Studenten moeten binnen tien jaar afstuderen wil de prestatiebeurs in een gift veranderen. Dit principe van een prestatiebeurs geldt ook voor de OV-studentenkaart, wat ook een deel is van de studiefinanciering.

Studiefinanciering aanvragen: Wat kan je aanvragen?
Bij het aanvragen van studiefinanciering zijn er verschillende elementen te onderscheiden: De basisbeurs ( prestatiebeurs), aanvullende beurs, OV-studentenkaart, rentedragende lening en collegegeldkrediet.

Bij het aanvragen van studiefinanciering moet je goed nadenken of je recht hebt op een aanvullende beurs en of je een rentedragende lening wil afsluiten. Eventueel kan je bij het aanvragen van de studiefinanciering er ook nog voor kiezen om je OV-studentenkaart te vervangen door geld. De hoogte van de basisbeurs kan verschillen, er is namelijk een verschil tussen een inwonende en uitwonende beurs. Als uitwonende student krijg je een hogere basisbeurs. Bij het aanvragen van de studiefinanciering dien je dan ook aan te geven of je in of uit wonend bent. Bij het aanvragen van de studiefinanciering wordt er regelmatig fraude gepleegd door te zeggen dat men uitwonend is maar eigenlijk nog bij de ouders woont. Tegenwoordig staat er een hoge boete op fraude met studiebeurzen.

Naast de prestatiebeurs kan men dus eventueel ook nog in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Bij het aanvragen van de studiefinanciering dient de student aan te geven hoeveel de ouders verdienen, op basis hiervan wordt dan besloten of de student nog een aanvullende beurs krijgt. Dit is het geval als de ouders dan niet veel verdienen en niet voldoende kunnen voorzien in hun eigen bijdrage. De aanvullende beurs is deels een prestatiebeurs en deels direct een gift.

Als een basisbeurs en aanvullende beurs niet volstaan, kan de student er ook nog voor kiezen om een rentedragende lening af te sluiten. Bij de DUO kan de student heel goedkoop lenen. Dit kan je meteen besluiten bij het aanvragen van de studiefinanciering, maar kan eventueel ook nog later gedaan worden.

De student kan er bij het aanvragen van de studiefinanciering ook nog voor kiezen om een lening af te sluiten die specifiek is voor het collegegeld, het zogenaamde collegegeldkrediet. Ook hier zit, net als bij de lening, een lage rente op.

Studiefinanciering aanvragen: Hoe aan te vragen?


Het aanvragen van studiefinanciering gebeurt via de website van DUO, voormalig de IB-groep. Hierop dien je in te loggen met een digiD code. De digiD code dien je eerst aan te vragen en te activeren. Deze code, die overigens heel belangrijk is in allerlei bedrijven die betrekking hebben met de overheid, kan je aanvragen op de website van digiD. Vervolgens kan je dan door in te loggen op de DUO site je studiefinanciering aanvragen. Er wordt aangeraden om drie maanden voor de ingangsdatum van je opleiding de studiefinanciering al aan te vragen.

Categoriën:

Studiefinanciering
Reageren is niet meer mogelijk.