Studiefinanciering Terugbetalen

Hoeveel studiefinanciering dien ik terug te betalen?

Studiefinanciering terugbetalen – Wanneer je geen rentedragende lening bent aangegaan en je diploma binnen tien jaar hebt gehaald, is er geen sprake van studiefinanciering terugbetalen. Wanneer je bijgeleend hebt, dien je dit bedrag in een periode van 15 jaar terug te betalen. Om je een indicatie te geven van het maandbedrag dat je na je opleiding elke maand dient op te hoesten, hebben we in onderstaand tabel een overzicht gegeven van enkele voorbeelden. Bedenk dat dit een maandbedrag is welke je 15 jaar achter elkaar elke maand dient te betalen. Daarnaast dient er opgemerkt te worden, dat over het uitstaande bedrag ook een rente verschuldigd is. Deze rente is niet meegenomen in deze maandelijkse berekening.

Wanneer je vier jaar over je studie doet en vanaf je eerste jaar (uitwonend en geen aanvullende beurs) volledig leent, dan bouw je een schuld op van (48 maal 570 =) € 27.360,-. Na je studie dien je 15 jaar per maand € 152,- aan studiefinanciering terugbetalen. Dit is een aanzienlijk deel van je netto salaris.

Studiefinanciering terugbetalen: Hoe gaat dat?

Het studiefinanciering terugbetalen begint het jaar na de beëindiging van je studie. Aflossen in de eerste twee jaar na je studie is toegestaan, maar is niet verplicht. Na deze twee jaar zal de studieschuld in vijftien jaar afgelost dienen te worden. Mocht je niet aan de betaalverplichtingen kunnen voldoen, dan kun je jaarlijks een verzoek om draagkrachtmeting doen. Middels deze draagkrachtmeting wordt bepaald of je daadwerkelijk niet in staat wordt geacht om aan de betalingen te voldoen. Mocht dit het geval zijn dan wordt het termijnbedrag aangepast. Na vijftien jaar wordt de openstaande restschuld kwijtgescholden.

Aan bovenstaande gegevens omtrent studiefinanciering terugbetalen kunnen geen rechten ontleend worden.

Categoriën:

Featured, Studiefinanciering
Reageren is niet meer mogelijk.