Opbouw Studiefinanciering

Waar bestaat studiefinanciering uit?

De studiefinanciering, welke een overheidstoelage is voor studenten, is opgebouwd uit verschillende elementen. Deze elementen van de studiefinanciering zijn niet voor iedereen gelijk en daarom dient er rekening gehouden te worden met de verschillen in studiefinanciering. Hieronder worden de elementen van studiefinanciering besproken. Lees ook wie er recht hebben op studiefinanciering.

Basisbeurs

Het meest bekende element van de studiefinanciering is wellicht de basisbeurs. De basisbeurs is een gift wanneer de studie binnen tien jaar wordt afgerond door het behalen van een diploma. Wanneer de student niet aan deze prestatie voldoet zal de basisbeurs omgezet worden in een lening die terugbetaald dient te worden.Voor studenten WO, HBO en Mbo (niveau drie en vier) geldt deze prestatiebeurs. Voor overige Mbo studenten geldt dat de beurs een gift is wanneer, ongeacht de geleverde prestaties, de student heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht. Afgezien van de studieachtergrond wordt er ook onderscheid gemaakt naar de woonsituatie van de student. Uitwonende studenten ontvangen meer geld dan thuiswonende.

Aanvullende beurs

Een student komt in aanmerking voor een aanvullende beurs wanneer de natuurlijke ouders tot een bepaald inkomen hebben. Op de website van de IB Groep kun je een handige rekenhulp vinden om te bepalen of je in aanmerking komt voor een aanvullende beurs. Een aanvullende beurs dient de student aan te vragen met daarbij de inkomensgegevens van de ouders. De IB Groep controleert deze gegevens met die van de Belastingdienst.

Rentedragende lening

Naast de basisbeurs (aangevuld met een eventuele aanvullende beurs), kan een student aanspraak maken op een rentedragende lening. Deze lening wordt tegen gusntige voorwaarden verstrekt en kan zeer eenvoudig aangevraagd worden door in te loggen op de site van de IB Groep. Voor dit jaar (2009) is het rentepercentage vastgesteld op 3,58 procent. De terugbetaling gaat van start na je studie en mag maximaal een termijn van 15 jaar beslaan. Mocht je na je studie problemen ondervinden met het terugbetalen van de lening, dan zijn er bij de IB Groep mogelijkheden om een periode minder terug te betalen of de gehele lening zal, in sommige gevallen, weggescholden worden.

Collegegeldkrediet

Mochten bovenstaande geldstromen niet voldoende zijn om de studie en bijkomende kosten niet te kunnen betalen, dan kan de student aanspraak maken op het zogenoemde collegegeldkrediet. Bovenop genoemde beurs en lening kan een bedrag van ongeveer 133 euro lenen. Het is niet mogelijk om meer collegegeldkrediet te lenen dan het bedrag dat je aan collegegeld dient te betalen.

OV jaarkaart

Tot slot valt de OV jaarkaart ook onder de studiefinanciering. Iedereen die recht heeft op studiefinanciering krijgt automatisch een OV jaarkaart. Hierbij kan gekozen worden tussen een week- of een weekendkaart. Lees voor meer informatie het artikel over de OV jaarkaart.

Linktips

Kijk voor meer informatie over de studiefinanciering ook eens op Studieinfo.nl – Studiefinanciering!

Bron: IB Groep

Categoriƫn:

Studiefinanciering
Reageren is niet meer mogelijk.